Thema Interview met Rohit Vyas

Seksuele diversiteit in de biculturele en Hindostaanse gemeenschap

Rohit Vyas is van Hindostaanse afkomst en een professional op het gebied van diversiteitsvraagstukken. Als trainer, adviseur en projectmanager ondersteunt hij zo’n 15 jaar gemeenten, (non-profit)organisaties, migrantenorganisaties en professionals die adequaat willen omgaan met culturele, gender en seksuele diversiteit. Dit werk doet hij vooral in de steden in de Randstad o.a. Amsterdam en Den Haag.

Momenteel ondersteunt Vyas vanuit COC Haaglanden, een belangenorganisatie en kenniscentrum op het gebied  van seksuele diversiteit en LHBT, de biculturele organisaties in Den haag in het bespreekbaar maken van dit onderwerp in de eigen kring.

Taboeonderwerp

Seksualiteit is een taboeonderwerp welke niet makkelijk bespreekbaar is bij verschillende migrantengroepen. Dat is voor een deel vergelijkbaar met de autochtone bevolking, denk bijv. aan zeer Christelijke regio’s in Nederland. Toch is er meer aan de hand dan ongemak alleen.  De Hindostaande gemeenschap kent verschillende taboes. Seksualiteit is er een van. Het is een intiem en beladen gespreksonderwerp in  biculturele families en gezinnen. De ouders en de oudere generatie hebben het veelal niet meegekregen om hierover (openlijk) te praten in de opvoeding die zij van hun ouders en omgeving hebben genoten. Het is lastig om dat dan wel te doen als je zélf kinderen hebt; je hebt geen voorbeelden in je directe omgeving gekend.

Praten over seksuele diversiteit (LHBT), de verschillende vormen van seksualiteit is daardoor nog lastiger. Vanuit respect en eer en gevoelde schaamte en schande wordt het verzwegen of vermeden.

Aan de andere kant komen uitingen en vormen van LHBT in alle biculturele gemeenschappen voor. Ook in de herkomstlanden. Er zijn Hindoestaanse LHBT’ers  en zij hebben veel overeenkomsten met andere biculturele LHBT’ers.

Waar lopen de bi-culturele LHBT’ers tegen aan?

Ten eerste zijn dat vaak de eigen culturele waarden en waarden en religieuze overtuigingen. Respect, eer en schaamte is van belang en daarbij kan de familie of de groepsnorm leidend zijn. LHBT kan als afwijkend worden gezien. Trouwen en kinderen krijgen is daarentegen de norm.

Vaak is ook sprake van onbekendheid of onbegrip over seksuele diversiteit. Goede en juiste informatie ontbreekt. Soms denken mensen bijv. dat LHBT uit het westen komt. Terwijl het eeuwenlang in de eigen cultuur bestaat, zelfs in verschillende vormen. Sommigen denken weer dat het aangeleerd is, wat impliceert dat je het ook weer kan ‘afleren’ en ‘genezen’.

Niet onbelangrijk tot slot is de angst over wat de gemeenschap er van zal denken (Mania Ka Boli). Men is bang voor afkeuring en afwijzing. Hierbij spelen gevoelens van schaamte en schande een rol en het onvermogen om ermee om te kunnen gaan. De vuile was zet je daarom niet buiten en dit vormt een drempel bij het zoeken naar hulp en ondersteuning.

Is er een noodzaak om thema seksuele diversiteit te bespreken? 

Die is er zeker. Onze samenleving verschilt fundamenteel met die van decennia terug en ook in onze herkomstlanden verandert de situatie. Er is naast de eerste en tweede generatie inmiddels ook een derde of zelfs vierde generatie die in hier in Nederland is geboren. Zij leven in de moderne maatschappij waar o.a. internet en social media niet zijn weg te denken. Seksuele diversiteit in biculturele kringen wordt daarmee steeds meer zichtbaar. Er zijn jongeren die rondlopen met gevoelens hierover en die dat niet durven te uiten. Dat brengt problemen met zich mee, ze leiden soms een dubbel leven en hebben moeite met de eigen identiteit en zelfacceptatie.  Dit kan gepaard gaan met angst voor afwijzing of verstoting. Door een dubbel leven kan op den duur sprake zijn van psychosociale problematiek en dysfunctioneren in de samenleving . Hierdoor is een hoger risico op bijv.  suïcide pogingen, verslavingen en mogelijk onveilig vrijen en soa’s. Er is veel pijn en verdriet bij een deel van deze groep, naast de persoon zelf ook bij hun familie en vrienden. Daartegenover zijn er in de verschillende biculturele gemeenschappen steeds meer LHBT-ers die zichtbaar zijn. Sommigen zijn hiermee een waardevol rolmodel voor anderen.

Het is noodzakelijk dat er goede voorlichting komt en dialogen gevoerd worden binnen de biculturele gemeenschappen, ook de Hindostaanse,  om het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Dat maakt de weg vrij voor de jongeren van vandaag en die van morgen om hun eigen levenskeuzes te maken. Zodat zij werkelijk zichzelf kunnen zijn en optimaal ontwikkelen in onze maatschappij.

By | 2016-10-17T15:03:43+00:00 donderdag, 6 oktober 2016|Seksuele diversiteit, Tri Diversity|