Chinezen staan niet bekend als een groep mensen die positief staan ten aanzien van homoseksualiteit. Met name openlijke uitingen van homoseksualiteit kunnen nog altijd op veel afkeur rekenen. De acceptatie van homoseksualiteit verloopt moeizaam omdat het een taboeonderwerp is. Het is een zeer gevoelig thema en er wordt niet openlijk over gepraat en dat wil men het liefst zo houden. Dit leidt regelmatig tot problematische situaties waarbij Chinese LHBT’s zichzelf niet kunnen zijn en een dubbelleven leiden. Echter, voor vreedzaam samenleven in een diverse stad als Den Haag is acceptatie van alle leefstijlen en culturen nodig. En dat begint met bewustwording.

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die WZCN heeft uitgevoerd om het thema LHBT in de Haagse Chinese gemeenschap bespreekbaar te maken. De activiteiten zijn uitgevoerd in de periode maart en juli 2016 en bestonden onder andere uit voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om de achterban te informeren, interviews met Chinese LHBT’s en een overzicht van best practices. Wat zijn succesvolle methodieken om het thema op de agenda te zetten van de Chinese gemeenschap?

WZCN wil alle deelnemers en vrijwilligers en in het bijzonder de gemeente Den Haag, PEP Den Haag, Stichting Chinezen aan zet, Rohit Vyas van COC Haaglanden, mevrouw T.M. Moong-Phang, Ed de Iongh van Rainbow Den Haag, Po Yee Leung, Venus Zhang en Pei Zhang van harte bedanken voor hun inzet.

Hierbij een PDF met het complete verslag.

By | 2016-10-19T16:45:20+00:00 vrijdag, 1 juli 2016|Gender, Tri Diversity|